• Copywriter
    journalist
    redaktör
19th April 2012
We are proud to introduce the first annual report of Mistra Future Fashion (MiFuFA) - a truly cross disciplinary research program. In this program, researchers within environmental science, business and CSR science, behavioral science, political science, sustainable design science, psychology and technical sciences are working together to initiate a systemic change of the fashion industry towards sustainability.
Alla arbetsprover

GP Två Dagar

18th May 2015

Hennes kritiker anser att hon har övergett sina principer. Själv menar Belinda Olsson att det finns en tydlig röd tråd i hennes vägval. Två Dagar har träffat henne för ett samtal om politik, ifrågasättandet av hennes feminism och om makten att definiera verkligheten.


Läs mer
SP Employer Brand

19th April 2012

Både vårt uppdrag och målet för vår verksamhet vilar på en viktig förutsättning: Våra medarbetare. SP:s varumärke bygger helt och hållet på de anställdas kompetens och engagemang, för utan den bredd och den spets som idag ryms inom koncernen hade vi inte kunnat stå upp för vårt varumärkeslöfte: Att vara en Science Partner med avgörande betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.


Läs mer
Om Mig
Jag som driver Thomsen Communications heter Linda Thomsen Högfeldt och jag arbetar som journalist, redaktör, copywriter och kommunikatör. I samtliga dessa roller har jag vana från att ansvara för kvalitetssäkring i olika projekt, och har bland annat varit kommunikationsansvarig för ett av Sveriges största samverkansprojekt, trafiksäkerhetssatsningen AstaZero.
Läs om mig
Referenser
”Jag har haft förmånen att arbete med Linda under två år. Vi har under den tiden byggt upp ASTA AB:s verksamhet från grunden till att bolaget i dag har ett etablerat varumärke och allt på plats gällande kommunikation och material. Linda har visat att hon är kreativ och alltid levererar över förväntan, vilket varit en stor tillgång under denna period.”

Pether Wallin, VD ASTA AB

”Linda Thomsen har förmågan att driva projekt till avslut och att använda sin stilistiska förmåga som skribent till att initierat beskriva komplexa samband. Linda arbetar professionellt med starkt fokus och tillför både energi och glädje i arbetsprocessen.”

Marika Qvist, VD Sahlgrenska International Care, f.d. VD Solberg

Läs alla referenser