Om

Jag som driver Thomsen Communications heter Linda Thomsen Högfeldt och jag arbetar som journalist, redaktör, copywriter och kommunikatör. I samtliga dessa roller har jag vana från att ansvara för kvalitetssäkring i olika projekt, och har bland annat varit kommunikationsansvarig för ett av Sveriges största samverkansprojekt, trafiksäkerhetssatsningen AstaZero.

För närvarande arbetar jag deltid som konsult på Volvo ABs huvudkontor, avdelningen Media Relations & External Communication. Vid sidan av åtar jag mig olika uppdrag av varierande inriktning och omfattning. Sammanfattningsvis kan man säga att det handlar om skrivande och projektledning av allt från reklamkampanjer och contentproduktion över till årsredovisningar och tekniska rapporter.

Då jag uppskattar att arbeta med språket på alla möjliga sätt skriver jag inte bara texter från grunden, utan erbjuder även redaktörstjänster där jag bearbetar, omstrukturerar, finjusterar och korrekturläser befintligt material. Ett av mina starkaste kompetensområden är just att plocka ut de viktigaste budskapen ur omfattande och komplexa faktaunderlag och att sammanställa detta till riktad kommunikation.