Verksamhetsområden
Jag åtar mig uppdrag inom följande områden där jag vid behov både producerar material och är ansvarig redaktör för innehållet:
Marknadsföringsmaterial och Contentproduktion

Jag skriver allt från årsredovisningar och hemsidor över till kundtidningar, broschyrer, annonser och filmmanus. Som tidigare journalist vet jag vad som säljer och som copywriter hur ett budskap bäst formuleras för att maximera resultatet.

Spökskrivning

Jag har genom åren spökskrivit VD-ord, vecko/månadsbrev samt olika slags informationsbrev åt ett flertal människor i chefspositioner.

Native Advertising

Jag har dokumenterad erfarenhet av native advertising eller innehållsmarknadsföring, där webbannonser utformas som redaktionellt innehåll. Genom att skapa en värdefull läsarupplevelse kan du som uppdragsgivare nå ut till potentiella kunder i ett format som inte stör eller känns påtvingat.

Korrekturläsning

Det spelar ingen roll hur bra en text är om stavfel och andra korrekturmissar stör helhetsintrycket. Dessutom kan ett felvalt ord eller uttryck förstöra hela innebörden av en text, på samma sätt som varje ord vägt på vågskål kan förbättra förståelsen för dess innehåll.

Jag har stor erfarenhet av uppdrag med omfattande korrektur som kräver såväl noggrannhet som eftertänksamhet.

Textbearbetning

Kanske har du redan en text som du arbetar med och som ska bli, låt oss säga en hemsida. Men du känner att du inte når hela vägen fram.

Då hjälper jag gärna till i den utsträckning du som kund önskar. Kanske vill du behålla andemeningen men att texterna ska skrivas om i sin helhet; kanske vill du bara göra lite finjusteringar för att öka läsbarheten och göra texterna mer säljande.